Gabinet Leczenia Medyczną Marihuaną

Białystok, Żelazna 9 lok.7

Jestem lekarzem. W moim gabinecie zajmuję się prowadzeniem Pacjentów potrzebujących leczenia medyczną marihuaną.

W trakcie pierwszej wizyty ustalamy wskazania do wdrożenia terapii medyczną marihuaną wspomagającej podstawowe leczenie choroby, uzgadniamy wstępne dawkowanie i sposoby przyjęcia leku. Omawiamy potencjalne korzyści i mogące zaistnieć działania niepożądane.

Podczas następnych wizyt kontrolujemy tolerancję dawkowania, skuteczność terapii i wpływ na przebieg choroby podstawowej. W zależności od potrzeb modyfikujemy dawkowanie, drogę przyjęcia lub podejmujemy próbę leczenia inną odmianą preparatu.

Lecznicza Marihuana | Terapia pod opieką lekarza | Białystok, Zaświadczenie lekarskie o przyjmowaniu leku, recepta na medyczną marihuanę.

zdjęcia