Budżet Obywatelski 2017. Zobacz projekty [ZDJĘCIA]

red./ na podst. UM
25 ogólnomiejskich i 37 osiedlowych projektów zakwalifikowało się do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Ich łączna wartość to ponad 20 milionów złotych. Do dyspozycji jest 10 mln zł. Głosowanie startuje 4 października br.

W tym roku do Budżetu Obywatelskiego 2017 zgłoszono 122 projekty. Weryfikacji poddano 108, 14 zostało wycofanych przez projektodawców. Po weryfikacji do konsultacji z mieszkańcami zakwalifikowano 62 projekty. Wśród nich jest 25 pomysłów ogólnomiejskich i 37 osiedlowych. Szacunkowa wartość tych pierwszych to ponad 13,5 mln zł, drugich – ok. 6,5 mln zł.

Wśród zakwalifikowanych do głosowania projektów są infrastrukturalne, społeczno-kulturalne oraz sportowo-rekreacyjne.

– W tym miesiącu odbędą się spotkania informacyjno-edukacyjne dla białostoczan, na których zostaną zaprezentowane projekty zakwalifikowane do głosowania oraz same zasady głosowania – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Wrzesień to także miesiąc, w którym planujemy różne inne działania promocyjne. Już dziś zapraszam mieszkańców na Białostocki Festyn Obywatelski, który odbędzie się w niedzielę, 11 września, na placu przed Teatrem Dramatycznym.

Festyn Obywatelski rozpocznie się o godz. 12.00, potrwa do godz. 16.00. W programie znajdzie się koncert białostockiego rapera Michała „Ciry” Ciruka i pokaz iluzji w wykonaniu Just Edi Show. Nie zabraknie bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dorosłych (np. fotobudka, wata cukrowa). Na festynie będą również mogli zaprezentować się tegoroczni projektodawcy.

Głosowanie odbędzie się między 4 a 18 października. W głosowaniu będą mogli wziąć udział mieszkańcy Białegostoku (od 13 roku życia za zgodą opiekuna prawnego). Jedna osoba może zagłosować na maksymalnie jeden projekt ogólnomiejski i maksymalnie dwa osiedlowe. Można będzie wskazywać projekty osiedlowe z każdego osiedla, nie tylko swojego zamieszkania.

Białostoczanie będą mogli głosować w punktach konsultacyjnych lub przez internet. Wypełnioną kartę do głosowania będzie można oddać w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,

Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5,

Punkcie Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Lipowej 16,

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22/1,

mobilnym punkcie konsultacyjnym (rozkład będzie dostępny w październiku).

Budżet Obywatelski 2017 to czwarta edycja bezpośrednich konsultacji z mieszkańcami części wydatków z budżetu Miasta. W poprzednich edycjach do dyspozycji białostoczan było od 10 do 20 mln zł. W tegorocznej jest 10 mln zł – 7 mln zł na projekty osiedlowe i 3 mln zł na ogólnomiejskie. Trzy lata temu mieszkańcy wybierali spośród 51 projektów, dwa lata temu – 56 pomysłów, rok temu – 57, teraz – ponad 60. Tegoroczne projekty zakwalifikowane do realizacji poznamy do 31 października.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:

* Białystok buduje strzelnicę - Projekt zakłada modernizację magazynu 12 położonego w dawnym kompleksie wojskowym przy ul. Węglowej i budowę w nim kompleksu strzeleckiego - 998 125 zł

* Centrum szkoleń pierwszej pomocy i bezpieczeństwa - remont budynku przy ul. Mazowieckiej 31/1 oraz przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy na trzech poziomach zaawansowania, w których zostanie przeszkolonych 2 450 osób. Po zakończeniu części szkoleniowej Centrum będzie czynne w dni robocze przez 8 godzin dziennie. Na zewnątrz budynku zostanie zainstalowany ogólnodostępny automatyczny defibrylator AED - 1 000 000 zł

* Budowa drogi dojazdowej od ul. Gen. Kleeberga na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Projekt zakłada realizację inwestycji polegającej na budowie nawierzchni ulicy, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia oraz ok. 10 miejsc parkingowych - 995 300 zł

* Rewitalizacja terenu u zbiegu Kopernika i Wiejskiej – Projekt dotyczy kompleksowego zagospodarowania terenu. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę 60 miejsc parkingowych, chodników dla pieszych, kanału deszczowego, placu zabaw, plenerowej siłowni, modernizację oświetlenia przy jednoczesnym zachowaniu istniejących terenów zielonych - 999 100 zł

* Aktywne Bacieczki – Kompleks boisk sportowych przy ul. gen. Kleeberga - Projekt zakłada budowę dwóch boisk sportowych: wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz budowę budynku sanitarno-szatniowego (kontenery) - 999 600 zł

* Sprytne ławki w Białymstoku - Projekt zakłada instalację "sprytnych ławek” na Rynku Kościuszki, placu Uniwersyteckim i w okolicy Teatru Lalek.solarnych z dostępem do internetu. Ławki mają mieć możliwość ładowania telefonów komórkowych, a także dodatkowy akumulator i możliwość ładowania za pomocą energii słonecznej - 103 500 zł

* Remont nawierzchni na alejce odchodzącej od bulwarów Blicharskiego w Parku Planty - 234 000 zł

* Koszykówka dla wszystkich dzieci Białegostoku - organizacja 32 turniejów koszykówki dla dziewcząt i chłopców - 360 600 zł

* Asfaltowa droga dla rowerów po północnej stronie ul. Popiełuszki na odcinku Sikorskiego - Hetmańska - budowa asfaltowej drogi dla rowerów, przebudowę chodnika, budowę kładki nad Bażantarką, adaptację przejścia dla pieszych do roli przejazdu oraz ustawienie oznakowania pionowego - 798 800 zł

* Kompleksowa przebudowa ul. Dworskiej - Projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Dworskiej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury drogowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego - 663 750 zł

* Budowa punktów ratowniczych - Projekt zakłada stworzenie punktów ratowniczych – skrzynek z defibrylatorami typu AED przy budynkach straż miejskiej, urzędu miejskiego, basenów, lodowiska i Stadionu Miejski. 138 700 zł

* Wykonanie i instalacja elementu przestrzennego upamiętniającego Wiktora Wołkowa i jego dzieło na skwerze pomiędzy ul. Nowy Świat i ul. Częstochowską. 170 000 zł

* Bezpieczne przejście na Świętokrzyskiej - budowa sygnalizacji świetlnej z przyciskami dla pieszych. 600 000 zł

* Bulwary Świętego Jana Teologa. Etap II - Projekt zakłada uporządkowanie istniejącego drzewostanu, nowe nasadzenia, budowę kładki oraz ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych, budowę oświetlenia terenu oraz wyposażenie w ławki, kosze na śmieci. 620 000 zł

* Białostocki Park Sztuki – Projekt zakłada stworzenie przy ul. Kijowskiej przestrzeni przeznaczonej na plenerowe wystawy prac artystów z regionu oraz osób tworzących w innych miejscach Polski. 710 000 zł

* II Festiwal Piłki Ręcznej Miasta Białystok - cykl zawodów piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców) oraz obóz sportowy i zajęcia sportowe. 206 000 zł

* Figura św. Floriana - odtworzenie na placu pomiędzy fontanną a Ratuszem figury św. Floriana (wraz z postumentem), która w wieku XVIII i pierwszej połowie wieku XIX znajdowała się w okolicach ratusza. 190 000 zł

* Uzupełnienie przejazdów rowerowych przez wszystkie wloty 4 wybranych skrzyżowań - Projekt zakłada uzupełnienie przejazdów rowerowych przez wloty skrzyżowań oraz budowę 400 m ścieżki rowerowej biegnącej od skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Kaczorowskiego wzdłuż ul. Mazowieckiej. 600 000 zł

* Ogólnomiejskie wielofunkcyjne boisko sportowe z placem zabaw i miejscem do rekreacji na osiedlu Jaroszówka/Wygoda - Projekt zakłada wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, placu zabaw oraz miejsca rekreacyjnego w postaci altanki przy Ul. Władysława Warneńczyka. Teren ma zostać wyposażony w dodatkowe ławki oraz obsadzony krzewami. 934 000 zł

* Młodzieżowy plac zabaw przy ul. Pogodnej w Białymstoku - Projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywnego wypoczynku, dla dzieci starszych i młodzieży – montaż urządzeń do street workoutu, linarium, ścianki wspinaczkowej, koszy do koszykówki, stołu do tenisa, trampoliny, elementów placu zabaw oraz wykonanie oświetlenia i montaż monitoringu. 615 033 zł

* Skatepark na Wygodzie - Projekt zakłada budowę skate parku o nawierzchni asfaltobetonowej, w tym montaż urządzeń do aktywności fizycznej, takich jak: rampy, bowle, ławki skatingowe, box na terenie parku miejskiego przy ul. Fredry - 390 000 zł

* Siłownia pod chmurką - stworzenie w centrum miasta (Park Planty, teren pomiędzy Bulwarem Józefa Blicharskiego a Aleją Zakochanych) ogólnodostępnej, wyposażonej w zróżnicowane sprzęty do ćwiczeń siłowni pod chmurką - 100 000 zł

* Park przy Szkolnej – zielone miejsce wypoczynku - Projekt zakłada stworzenie zielonego miejsca wypoczynku poprzez urządzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci, rodzin, młodzieży i seniorów. 1 000 000 zł

* Czyste powietrze w Białymstoku - Projekt zakłada organizację edukacyjno-informacyjnych działań na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze miasta. 230 000 zł

* Parametryczny Białystok - Projekt obejmuje wykonanie ławki przy Alei Bluesa zaprojektowanej w technice parametrycznej. 21 650 zł

PROJEKTY OSIEDLOWE

1. Antoniuk
Flash Boulder – zajęcia wspinaczkowe - Projekt przewiduje przeprowadzenie cyklu zajęć wspinaczkowych, podzielonych na 2 serie - wiosenną i jesienną oraz organizację zawodów na zakończenie każdego miesięcznego cyklu zajęć. 247 300 zł

2. Bema
* Parking na Bema - budowa chodnika oraz 30 miejsc parkingowych przy bloku przy ul. Gen. Bema 97 - 245 000 zł
* Przejścia suchą nogą z osiedla Bema do przystanku autobusowego na ulicy Wiejskiej i do skrzyżowania Kopernika - Zwierzyniecka - Projekt obejmuje ułożenie chodników o nawierzchni z polbruku (ok. 140 m) oraz wykonanie zieleńców. 94 000 zł

3. Bojary
Modernizacja ul. Ogrodowej - Projekt zakłada modernizację „sięgacza” ul. Ogrodowej (na wysokości bloku nr 10A) poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. 74 000 zł

4. Centrum
* Budowa 20 miejsc parkingowych przy ul. Malmeda - 63 000 zł
* Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa - budowa pomnika młodego Ludwika Zamenhofa przy ulicy jego imienia - 180 000 zł
* Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną po wschodniej stronie skrzyżowania Grochowa/Kalinowskiego - Projekt zakłada uzupełnienie skrzyżowania o przejście dla pieszych z przejazdami rowerowymi - 200 000 zł

5. Dojlidy
* Miejski wypoczynek bez barier – plaża dojlidzka przyjazna również niewidomym i słabo widzącym mieszkańcom - dostosowanie plaży dojlidzkiej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzący, w tym dzieci i seniorów z różnymi dysfunkcjami wzroku. 158 000 zł
* Budowa ścieżki rowerowej na ul. Wiewiórczej - Projekt zakłada budowę asfaltowej ścieżki rowerowej o długości około 650 m. 245 000 zł

6. Dojlidy Górne
* Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko - budowa przy ul. Wolińskiej boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową z piłkochwytami z trzech stron, w skład którego wchodzi: boisko do piłki ręcznej, nożnej, boisko do siatkówki i tenisa ziemnego, dwa boiska do koszykówki. 250 000 zł
* Wiata rowerowa (dach, stojaki, monitoring) na pętli autobusowej Dojlidy Górne - Projekt zakłada ustawienie wiaty dla rowerów (w tym zadaszenia) stojaków rowerowych typu barierowego oraz montaż kamery monitoringu. 58 100 zł

7. Dziesięciny
Odnowienie kompleksu leśnego na Dziesięcinach - Uporządkowanie terenów zielonych na osiedlu Dziesięciny w rejonie ul. Świętokrzyskiej: wykarczowanie samosiejek, cięcia techniczne i pielęgnacyjne drzew i krzewów, wyrównanie terenu, wykonanie trawnika. 27 700 zł

8. Dziesięciny II
Siłownia Pod chmurką przy ul. Jarzębinowej w pobliżu pętli autobusowej linii nr 16 -
Projekt zakłada utworzenie siłowni plenerowej, montaż monitoringu oraz wykonanie oświetlenia i zagospodarowania terenu (przejście przez ulicę, ustawienie koszty, ławek) wraz z budową ogrodzenia 249 500 zł

9. Jaroszówka
Bagno, błoto - teraz nowy chodnik jak złoto (od ul. Zygmunta Augusta do ul. Błękitnej) - budowa chodnika o dł. 140 m oraz oświetlenia ulicznego. Chodnik ma tworzyć przejście od ul. Jagiełły do ulicy Błękitnej/Wasilkowskie/Wysockiego/Raginisa. 99 000 zł

10. Kawaleryjskie
Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Zachodniej - Projekt zakłada modernizację infrastruktury drogowej, poprzez stworzenie 40 miejsc parkingowych, budowę chodnika, wykonanie odwodnienia, trawników oraz budowę oświetlenia. 202 250 zł

11. Leśna Dolina
* Festyn rodzinny przy al. Jana Pawła II - 24 000 zł
* Sportowo–rekreacyjnie – wygodnie przy al. Jana Pawła II - Projekt zakłada montaż urządzeń street workout oraz utwardzenie terenu. 70 000 zł

12. Mickiewicza
* Budowa ścieżki rowerowej na ul. Pod Krzywą - Projekt zakłada budowę asfaltowej ścieżki rowerowej o długości około 800 m. 249 000 zł
* Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio - utwardzenie terenu kostką lub płytami kamiennymi oraz budowę oświetlenia ulicznego. 245 000 zł

13. Nowe Miasto
* Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ul. Transportowej i Zachodniej - około 30 miejsc parkingowych z kostki brukowej wraz z podbudową, odwodnieniem i oświetleniem. 244 000 zł
* Modernizacja boiska sportowego przy ul. Oboźnej/Piotra Łodzińskiego - budowa boiska do siatkówki o wymiarach 9x18 m z piłkochwytami oraz mini placu zabaw. Przestrzeń wyposażona będzie w stojaki na rowery. 210 000 zł

14. Piasta I
* Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej - budowa boiska o nawierzchni gruntowej do gry w piłkę nożną, boiska do siatkówki plażowej oraz montaż urządzeń typu street workout. 203 000 zł

15. Skorupy
* Siłownia pod chmurką przy ul. Warmińskiej - budowa siłowni na świeżym powietrzu. Zrealizowane ma zostać utwardzenie i oświetlenie terenu, ustawienie urządzeń do ćwiczeń, stanowisk do gry w szachy, zamontowanie ławek - 200 000 zł
* Remont ul. Geodetów - budowa chodnika o szerokości ok. 2 m i dł. 100 m oraz budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - 169 500 zł

16. Słoneczny Stok
Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej) - budowa ścieżki rowerowej o długości 530 m na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej. 239 950 zł

17. Starosielce
* Plac zabaw dla dzieci ze Starosielc - Projekt zakłada stworzenie osiedlowego placu zabaw przy ul. Szkolnej oraz siłowni plenerowej i montaż urządzeń do street workoutu - 250 000 zł
* Centrum rekreacyjno-sportowe "Starosielce" - budowa placu zabaw i siłowni oraz wydzielenie miejsc wypoczynkowych przy Ul. Szkolnej - 248 100 zł
* Remont nawierzchni ulicy na osiedlu Starosielce - wykonanie ciągu pieszo–jezdnego pomiędzy ulicami Polową i Niewodnicką wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową - 210 500 zł
* Bezpieczne osiedle to my - zakup i montaż (ul. Barszczańska 1,3 5, ul. Klepacka 4,6) kamer obrotowych oraz podłączenie ich do monitoringu miejskiego - 250 000 zł
* Wymarzone podwórko - Projekt zakłada zagospodarowanie podwórza przy Świetlicy Dziennego Pobytu dla dzieci DPS przy ul. Barszczańskiej i stworzenie na nim placu zabaw, wyposażenie w elementy architektury zielonej, a także monitoring - 120 000 zł

18. Wygoda
* Budowa miejsc parkingowych - budowa około 10 miejsc parkingowych u zbiegu ul. Mierosławskiego i Lewandowskiego - 35 000 zł
* Budowa fragmentu ulicy Ziemskiej - Projekt dotyczy budowy fragmentu ulicy wraz z chodnikiem. Przewiduje także budowę studni chłonnej - 78 500 zł
* Budowa parkingu przy ul. 42. Pułku Piechoty - Projekt obejmuje wykonanie 35 miejsc parkingowych z drogą manewrową i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz oświetleniem wzdłuż ul. 42 Pułku Piechoty - 224 700 zł
* Żyj aktywnie na Pieczurkach – Małe Centrum Rekreacji - Projekt zakłada budowę strefy rekreacyjnej (pomiędzy ul. Pieczurki a Gen. Sulika), w której skład wchodzić będzie: plac zabaw, elementy siłowni pod chmurką, stół do ping-ponga, plac do gry w koszykówkę - 205 000 zł

19. Wysoki Stoczek
* Modernizacja drogi gminnej - budowa w ul. Dworskiej kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu osiedla - 248 500 zł
* Kreatywne osiedle - organizacja festynu integracyjnego, półkolonii dla dzieci z osiedla Wysoki Stoczek, turniejów sportowych dla mieszkańców osiedla oraz zajęć sportowych dla osób starszych - 178 760 zł

20. Zawady
Budowa nawierzchni ul. Wspaniałej wraz z oświetleniem - 218 000 zł

Nowe mandaty od straży miejskiej

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie