Muzeum Podlaskie w Białymstoku

avatarMuzeum Podlaskie w Białymstoku

Białystok
W chwili obecnej w skład Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wchodzi osiem placówek mieszczących się w obiektach zabytkowych: Ratusz w Białymstoku - siedziba główna, Muzeum Historyczne, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum w Tykocinie, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Białostockie Muzeum Wsi, Muzeum Ikon w Supraślu. Muzeum Podlaskie w Białymstoku jest największą placówką muzealną w województwie podlaskim.

Wirtualna historia zabytku muzealnego. XVI-wieczne freski supraskie - zamknięcie projektu

2014-12-10 13:13:55

WIRTUALNA HISTORIA ZABYTKU MUZEALNEGO. XVI-WIECZNE FRESKI SUPRASKIE

Muzeum Ikon w Supraślu zaprasza 19 grudnia 2014 r. o godz. 17.00 na zamknięcie projektu.

W PROGRAMIE
• IRMOLOGION SUPRASKI – koncert Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza pod dyrekcją Marcina Abijskiego
• MONUMENT SERVICE – o konserwacji supraskich fresków – Marcin Kozarzewski i Marlena Koczorowska
• ZANIKANIE I ISTNIENIE – o nowopowstałej animacji opowie autorka – Katarzyna Zabłocka
• ZANIKANIE I ISTNIENIE – premierowy pokaz
• SMAKI KLASZTORNEGO TYPIKONU – poczęstunek

Spotkanie odbędzie się w Auli Akademii Supraskiej, ul. Klasztorna 1, Supraśl
WSTĘP WOLNY


Muzeum Ikon w Supraślu, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zamyka projekt konserwacji 30 tablic z unikatowymi w skali Europy XVI wiecznymi freskami supraskimi. Malowidła supraskie pochodzą z cerkwi Zwiastowania NMP, wzniesionej na początku XVI w., w stylu łączącym elementy bizantyńskiego wschodu z zachodnioeuropejskim gotykiem. W latach 1532–1557 wnętrze cerkwi zostało ozdobione polichromią posiadającą analogie w sztuce późnobizantyńskiej drugiej połowy XIV i pocz. XV w., okresu tzw. renesansu Paleologów. Supraski zespół klasztorny, przechodząc różne koleje losu, najbardziej ucierpiał w czasie II wojny światowej. W lipcu 1944 roku, została zburzona świątynia, a wraz z nią uległ zniszczeniu bezcenny wystrój malarski. Staraniem ówczesnego konserwatora zabytków Władysława Paszkowskiego, w 1946 roku, odcięto z ruin ocalałe fragmenty malowideł wraz z tynkiem i zabezpieczono. Po latach magazynowania w podziemiach Prezydium WRN w Białymstoku, w roku 1964, freski przekazano do konserwacji, którą przeprowadził warszawski oddziału PKZ. Wówczas to malowidła osadzono na nowych podłożach, oczyszczono, zakonserwowano i poddano pracom restauratorskim. Zespołem konserwatorskim kierowała Pani Kalina Stawicka. W roku 1973 freski wróciły do Supraśla, gdzie zostały wystawione na stałej ekspozycji w kaplicy Pałacu Opatów. Kolejne zmiany zaszły wraz z organizacją Muzeum Ikon. Cały zespół malowideł w 2006 roku został włączony do kolekcji nowo powstałej placówki, stając się jej najważniejszą częścią.
Eksponowanie fresków w różnych warunkach wystawienniczych przez okres ok. 50 lat, spowodowało konieczność przeprowadzenia ponownych działań konserwatorskich zachowujących w należytym stanie ten bezcenny zabytek. Pierwszy etap prac, przeprowadzonych przez zespół pracowni Monument Service pod kierunkiem Pana Marcina Kozarzewskiego, obejmujący 22 fragmenty polichromii, rozpoczęto w 2012 r., drugi zrealizowano w 2014 r. (8 tablic). Wraz z dokończeniem procesu konserwacji ekspozycja fresków zostanie wzbogacona o nowoczesną animację. W krótkiej artystycznej formie, którą przenikać będą archiwalne fotografie z widokami cerkwi i monasteru z końca XIX i pierwszej połowy XX w., pragniemy oddać piękno i znaczenie supraskich fresków. Ważnym momentem prezentacji będzie zobrazowanie procesu restauracji malowideł, przywracania ich do życia w innej już – muzealnej rzeczywistości, również jako świadectwa polskiej szkoły konserwacji. Zrealizowany projekt ma na celu stworzenie przekazu, będącego jednocześnie dziełem artystycznym, zintegrowanym z eksponowanymi obiektami. W ten sposób w obrębie wystawy, powstanie przestrzeń, w której widz otrzyma kompletny obraz zabytku muzealnego, w którym zawarte zostaną informacje gdzie: i jak powstał oraz w jaki sposób stał się eksponatem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku jest Instytucją Kultury Województwa Podlaskiego.

Jesteś na profilu Muzeum Podlaskie w Białymstoku - stronie mieszkańca miasta Białystok. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.