Ksiądz - 41% © Canva
[4/22]

Ksiądz - 41%

W 1999 roku 41% ankietowanych uznało, że darzą księży dużym poważaniem.

Czy prestiż zawodów zmienia się wraz z upływem czasu? Najłatwiej na to pytanie odpowiedzieć, spoglądając w prowadzone przed laty badania. CBOS dostarcza nam danych na temat tego, jakie zawody uważaliśmy za prestiżowe w przeszłości. Postanowiliśmy sprawdzić, które profesje ocenialiśmy wysoko 20 lat temu. Będziecie zaskoczeni!