Rolnik indywidualny na średnim gospodarstwie - 36% © Canva
[2/22]

Rolnik indywidualny na średnim gospodarstwie - 36%

Niezbyt poważanym zawodem w 1999 roku był rolnik indywidualny. Jedynie 36% ankietowanych uznało, że darzą rolników dużym poważaniem.

Czy prestiż zawodów zmienia się wraz z upływem czasu? Najłatwiej na to pytanie odpowiedzieć, spoglądając w prowadzone przed laty badania. CBOS dostarcza nam danych na temat tego, jakie zawody uważaliśmy za prestiżowe w przeszłości. Postanowiliśmy sprawdzić, które profesje ocenialiśmy wysoko 20 lat temu. Będziecie zaskoczeni!