Park naukowo-technologiczny

(© poranny.pl)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Władze Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach szukają chętnych do kupienia nowych udziałów powstałych w wyniku dokapitalizowania spółki. Negocjacje mają mieć charakter publicznego zaproszenia. Zgłoszenia od zainteresowanych podmiotów przyjmowane są do końca maja.

Jak informuje Wiktor Raczkowski, prezes Parku Naukowo – Technologicznego Polska - Wschód, przedmiotem negocjacji będzie liczba oraz cena obejmowanych udziałów. Wielkości te zostaną ustalone w toku rozmów z podmiotami zainteresowanymi ich objęciem. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 6,09 mln zł i dzieli się na 12 186 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy. Właścicielem 12 086 udziałów jest Miasto Suwałki.
- Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się do końca kwietnia, do biura Parku w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących sytuacji prawnej i ekonomicznej spółki oraz dokładnych wytycznych w zakresie procedury negocjacyjnej – dodaje prezes.
Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę osoby zainteresowanej objęciem udziałów, dane kontaktowe, krótką prezentację osoby, oświadczenie o zamiarze przystąpienia do negocjacji na objęcie udziałów spółki, oświadczenie o źródle finansowania, ceny objęcia udziałów.
Według przedstawiciela suwalskiej placówki, park wybierze jednego lub kilka podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje. Władze rozpatrzą odpowiedzi na zaproszenie i ustalą listę podmiotów dopuszczonych do rozmów.
Przedmiotem negocjacji będą przede wszystkim: liczba obejmowanych udziałów, cena za obejmowane udziały, forma i termin wniesienia wkładu finansowego i objęcia udziałów, zobowiązania inwestycyjne oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań, możliwość merytorycznego wsparcia realizacji inwestycji oraz zapewnienie efektywnej współpracy w ramach pozyskiwanych nowych wspólników spółki w zakresie zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji.
- Współwłaścicielami suwalskiego Parku Naukowo – Technologicznego, którzy obejmą nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, będą podmioty, które zaoferują najkorzystniejsze warunki odnoszące się do kryteriów stanowiących przedmiot negocjacji oraz których wiarygodność i możliwości finansowe zostaną ocenione najwyżej spośród tych, z którymi zostaną podjęte rozmowy – mówi Wiktor Raczkowski.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.park.suwalki.pl.
* * * * * * * * * * * * * * *
Park Naukowo – Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach to spółka powołana przez Miasto Suwałki w 2004 roku. Jej celem jest podejmowanie działań na rzecz tworzenia lokalnego i regionalnego środowiska innowacyjnego, nastawionego na rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie sprzyjającej bazy materialnej, infrastrukturalnej, ekonomicznej i socjalnej do zakładania, rozwoju i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym, do przemysłowego wykorzystania wiedzy naukowej, do wykorzystania, transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii .
Spółka jest w trakcie realizacji projektu „Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach" za kwotę 54 700 000 zł, w wyniku którego powstają nowoczesne budynki mieszczące laboratoria, hale procesów, inkubator technologiczny, sale konferencyjne oraz siedzibę Spółki. Przedsięwzięcie jest dofinansowywane w 90% w postaci dotacji ze środków finansowych UE i budżetu Państwa. Oddanie obiektów do użytku nastąpi w III kwartale 2012r.
Planowane jest uruchomienie 4 laboratoriów z pełnym wyposażeniem:
Platforma Multimedialna;
Centrum Energii Odnawialnej;
Laboratorium - Centrum Medyczne;
Laboratorium Badania Produktu Chemicznego.
Ponadto Spółka realizuje projekt pn. „Północno – Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej" za kwotę 4 685 500 zł, którego celem jest zbudowanie silnego ośrodka alfabetyzacji cyfrowej oddziaływującego na wzrost e-kompetencji w województwach Polski Wschodniej, wprowadzającego nowoczesne metodyki nauczania oraz transferującego wiedzę z tej dziedziny z wiodących regionów Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców oraz zatrudnianych przez nich pracowników. Przedsięwzięcie jest dofinansowywane w 90% w postaci dotacji ze środków finansowych UE i budżetu Państwa. 

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!